+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com
  • Български
  • English

Профилиращи машини

КАКВО Е ПРОФИЛИРАНЕТО КАТО ПРОЦЕС?

Профилирането е процес на огъване, в който листов или лентов материал се деформира пластично по дължина. Двойка съвместно работещи ролки формоват листови материали в следващи едни след други преходи, докато се получи желания профил на детайла. Профилиращите машини се състоят от следните основни възли:

Размотаващо устройство

Размотаващото устройство е предназначено да съхранява и подава необходимото количество лента (щрипс) нарязана на определен размер или навита на кангал. Размотаващото устройство може да бъде с електропривод – размотаване/намотаване, намират приложение в пресови операции.

Входящо устройство

Посредством регулируеми странични ролки входящото устройство фиксира движението на лентата от размотаващото устройство строго определено към профилиращата система и не му позволява извършването на амплитудни движения.

Профилираща система

Профилиращата клетка е основен елемент на профилиращата система. Предназначението и е посредством въртящи се валове и профилни ролки върху тях, да зададат определена форма на подадената метална лента на даден етап от технологичния процес, както и да предвижат лентата с оформения профил към следващия етап на технологичния процес. Профилиращите ролки могат да бъдат с покритие от твърд хром за работа с пластифицирана ламарина.

Отрезно устройство

Отрезното устройство е предназначено да отреже готовия профил на определен размер. Монтира се след изправящото устройство. Матрицата се монтира след изправящата глава така, че профила да е свободно преминаващ през нея, когато поансона е в изходно положение. Отрезното устройство се състои от матрица с хидравличен цилиндър-буталото, който е свързано към поансон. Цилиндъра е свързан посредством маркучи, разпределители и накрайници към хидравличен агрегат /ел.мотор и помпа/.

Изправящо устройство

Предназначението на изправящото устройство е да коригира възникнала неправолинейност в хоризонталната или вертикалната равнини или получило се усукване на профила.

 

Система за управление

Управление на технологичния процес с контролер и операторски пулт.

Управление на главното задвижване с честотен инвертор – плавен пуск и управление на скоростта.

Режими на работа:

  1. Зареждане на материал на бавна скорост
  2. Ръчен режим-управление на отделните агрегати от пулт на оператора
  3. Автоматичен режим – управление по зададен размер и количество.