+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com

КАКВО Е ПРОФИЛИРАНЕТО КАТО ПРОЦЕС?

Профилирането е процес на огъване, в който листов или лентов материал се деформира пластично по дължина. Двойка съвместно работещи ролки формоват листови материали в следващи едни след други преходи, докато се получи желания профил на детайла. Профилиращите машини се състоят от следните основни възли: