+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com
  • Български
  • English

Проекти

ПРОЕКТ „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива
конкурентноспособност на ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД“

Подробности за проекта може да намерите тук. Документация за публичната покана може да разгледате в част 1 и част 2.

Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

В резултат от получената подкрепа, чрез предоставените средства за оборотен капитал по процедура  BG16RFOP002-2.089  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″, в ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД успешно е преодолян недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 при затварането на сектора през зимата на 2020 и пролетта на 2021 г. Със средствата по програмата са покрити разходи за: ел. енергия, материали за производството и куриерски услуги.