+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com
  • Български
  • English

Механизъм за разтягане

Механизъм за разтягане (плъзгане), който има широко приложение в производство на мебели. За сглобяване са необходими съчми, които позволяват плавното движение на плъзгача. За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.

Водач

Плъзгач