+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Управление на технологичния процес с контролер и операторски пулт. Управление на главното задвижване с честотен инвертор – плавен пуск и управление на скоростта. Режими на работа: 1. Зареждане на материал на бавна скорост 2. Ръчен режим-управление на отделните агрегати от пулт на оператора 3. Автоматичен режим – управление по зададен размер и количество.