+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com

ИЗПРАВЯЩО УСТРОЙСТВО

Предназначението на изправящото устройство е да коригира възникнала неправолинейност в хоризонталната или вертикалната равнини или получило се усукване на профила.