+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com

Публична покана за избор на изпълнител  за “Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на машини и доставка и инсталация на софтуер необходими за подобряване на производствените процеси в ЗММ-Златоград АД

1. Документи за информация

2. Документи за попълване