+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com
 • Български
 • English

Шпонки

ПРИЗМАТИЧНИ ШПОНКИ

d b, h9 h, h11 l t1 t2
10-12 4 4 8-45 2.5 1.8
12-17 5 5 10-56 3 2.3
17-22 6 6 14-70 3.5 2.8
22-30 8 7 18-90 4 3.3
30-38 10 8 22-110 5 3.3
38-44 12 8 28-140 5 3.3
44-50 14 9 36-160 5.5 3.8
50-58 16 10 45-180 6 4.3
58-65 18 11 50-200 7 4.4
 • Ред на дължините на шпонките: l=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50
 • Материал – стомана за шпонка с якост на опън не по-малко от 600 Mpa (съгл. БДС 3391-73)
 • Граничните отклонения на размерите на шпонковите съединения съгласно БДС 2785-74 трябва да отговарят на следните допускови полета:
  • за широчината b на шпонките – на h9
  • за височината h на шпонките – на h11
  • за дължината l на шпонките – на h14
  • за дължината на каналите на шпонките – на H14

СЕГМЕНТНИ ШПОНКИ

Повече информация може да намерите тук.