+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com
  • Български
  • English

Кабеловодещи закрити вериги

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кабеловодещите вериги  закрит тип, са предназначени за защита на подвижни кабели и маркучи (използвани в хидравликата и пневматиката) от външни въздeйствия при възвратно-постъпателното им движение в хоризонтална или вертикална равнина, както и при комбинирано движение.

Осигуряват:

  • сигурна защита от външни въздействия
  • повишена продължителност на експлоатационния период
  • безшумност на движението
  • безопасност при работа

Веригите се използват в металорежещи машини, роботи, манипулатори и др.

УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За нормалното функциониране на кабеловодещите вериги е необходимо да се спазват следните условия:

  • допустима скорост- до 20 м/мин
  • температура на околната среда- от 5 до 50°С
  • влажност на околната среда- до 60%

Кръстосване и преплитане на кабелите в кабеловодещите вериги не се допуска, а светлият им отвор не трябва дa се запълва повече от 80%. Не се допуска провисване и триене с повърхнини от машината

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ДЪЛЖИНАТА НА КАБЕЛОВОДЕЩАТА ВЕРИГА

L=Ls/2+4R+50

Тип A B C D P R
+0%
-20%
RA H Ls max.
вкл. предварително
натягане
без
опора
с
опора
0.0 30 20 26 16 25 55 120 144 2000 4000
1.0 50 30 43 23 30 72
110
165
150
235
345
104
269
379
3000 6000
1.1 50 50 45 45 50 110 240 294 4000 8000
2.0 80 45 73 38 45 110
220
275
140
260
370
290
510
620
4000 8000
2.1 85 60 80 55 65 165 350 415 5000 10000
2.2 95 50 90 45 60 155 330 385 4000 8000
3.0 110 60 102 52 60 155
250
330
335
525
685
400
590
750
5000 10000
3.1 115 80 109 74 80 220 465 550 5000 10000
4.0 170 80 162 72 80 205 435 520 5000 10000
4.1 175 110 167 102 80 285 600 717 5000 10000
A x B Напречно сечение отвън
С x D Напречно сечение отвътре
Ls Ход (изминат път)
L Свободна дължина
R Радиус на огъване
H Височина на вграждане
P Дълбочина на закрепване на фланеца
Най- малка височина на опората
F Укрепваща лента

 

ВИДОВЕ ФЛАНЦИ

ИЗПЪЛНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ФЛАНЦИТЕ

Между фланците, външната тръба и укрепителната лента е изпълнена електросъпротивителна точкова заварка. Същата трябва да осигурява ел. съпротивление до 10 ома.

Двата фланеца на веригите трябва да се заземят към общото заземяване на машината съгласно изискванията на “Правилник по техническа безопасност”.

ПРИМЕРЕН НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ

 

Повече информация може да намерите тук.