+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com
  • Български
  • English

За нас

„ЗММ- Златоград“ ЕАД, гр. Златоград е създадено като поделение на Института по технологично проектиране и екипировка в гр. Пловдив  през 1981г., със седалище гр. Златоград и предмет на дейност: производство на инструментална екипировка.

През 1983г. „ЗММ Златоград“ е обособено като самостоятелно предприятие на пряко подчинение на ДСО „ЗММ София“.

През 1991г. дружеството е регистрирано в Търговския регистър като Еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество, с наименование „ЗММ- Златоград“ със седалище гр. Златоград, и предмет на дейност: проектиране и производство на технологично оборудване и комплектовка на металорежещи машини, общомашиностроителни изделия, стоки за бита, търговска дейност в страната и чужбина.

През 1996г. предприятието е регистрирано като Еднолично акционерно дружество, а от 1998г. носи името „ЗММ- Златоград“ АД с 59,2 % държавен дял и 40,8% частно участие. От 2001г. „ЗММ Златоград“ е акционерно дружество със 100% частно участие.

В предприятието има обособени три самостоятелни цеха:

  • подготвително- заготовителен;
  • механичен;
  • цех за обработване на ламаринени изделия.

Механичния цех е оборудван както с универсални машини така и с машини с цифрово-програмно управление. На тези машини могат да се обработват висококачествени детайли с максимални размери до 1000х1000х700мм.

В цеха за обработване на ламаринени изделия се произвеждат кабеловодещи вериги, аспирационни вериги, компенсаторни тръби, стоки за бита и др.

През 1983г. предприятието закупи лиценз от фирма HENNIG- Германия за производство на кабеловодещи вериги, на които „ЗММ Златоград“ АД е единственият производител в страната.
Кабеловодещите и аспирационните вериги и компенсаторните тръби се изработват от огънати безконечни профили, за които фирмата притежава ноу-хау.