+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Аспирационните вериги са предназначени за отвеждане на вредни газове, прах и стружки, като осигуряват необходимата херметичност за качествената работа на аспирационната уредба. Конструкцията позволява огъване и поставяне в различно положение, удобно за клиента.

 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Произвеждат се аспирационни вериги с вътрешен диаметър 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200мм и дължина по заявка на клиента.
Закрепването към машината се извършва с помоща на фланци, които се изработват по желание на клиента.