+359-3071-2137 office@zmmzlatograd.com
  • Български
  • English

ЗММ Златоград АД е създадено през 1981г със седалище в гр. Златоград.

От 1991г основната дейност на дружестгвото се базира на  проектиране и производство на технологично оборудване и комплектовка на металорежещи машини (кабеловодещи вериги, ножодържачи), аспирационни тръби.общомашиностроителни изделия, стоки за бита с търговска дейност в страната и чужбина. В предприятието се извършват услуги като фрезоване, струговане, шлайфане, които се извършват с голяма точност и бързина.

От 2001г ЗММ Златоград АД специализира в производство на профили и профилиращи машини с цифрово програмно управление (ЦПУ).